Visma förvärvar inköpssystemet youPortal från Logitall AB

Visma förvärvar inköpssystemet youPortal från Logitall AB. Inköpsplattformen, personal och kunder kopplade till leveransen av youPortal övergår därmed i Vismas regi och blir en del av Visma Proceedo AB.

Visma Proceedo


Experbuy AB, dotterbolag till ESPA Marketplace, förvärvar Logitall ABs verksamhet för tail spend management och operativa inköpstjänster.

Tillsammans med tjänsterna överlåts alla kundavtal samt aktuell personal till Experbuy AB per den 1 november 2023.

För mer information kontakta:
Joakim Fahle, VD Logitall
joakim.fahle@logitall.com


×

Se möjligheterna med vårt inköpssystem