Visma förvärvar inköpssystemet youPortal från Logitall AB

Visma förvärvar inköpssystemet youPortal från Logitall AB. Inköpsplattformen, personal och kunder kopplade till leveransen av youPortal övergår därmed i Vismas regi och blir en del av Visma Proceedo AB.

Vi är mycket glada över att den kompetens som idag finns hos Logitall nu blir en del av Visma Proceedo och över att vi nu kan erbjuda Logitalls kunder ett tydligare helhetsgrepp kring sin inköpsprocess, från behov till betalning. Jag är övertygad om att kombinationen av våra olika spjutspetskompetenser kommer att generera en unik leverans till både befintliga och framtida kunder, säger Stefan Norr, vd på Visma Proceedo AB.

Förvärvet är ett naturligt steg för Visma Proceedo i sin ambition att fortsätta växa inom både offentlig- och privat sektor. Gemensamt för samtliga bolag som Visma förvärvar är att de levererar framgångsrika molntjänster med hög kundnöjdhet samt att det finns en betydande tillväxtpotential inom domänen. Med youPortal stärker Visma sin tillväxtstrategi inom Purchase to Pay (P2P) ytterligare.

Att youPortal blir en del av Visma Proceedo är viktigt för att erbjuda våra kunder en framtidssäkrad leverans där både säkerhet och innovation prioriteras. Jag vet att Visma Proceedo kan erbjuda det våra kunder behöver nu och i framtiden. Att vi blir en del av Europas snabbast växande mjukvarukoncern är en enorm fördel när ambitionerna och vilja att utveckla är stor, säger Joakim Fahle, vd Logitall AB

Förvärvet trädde i kraft den 3 juli 2023 och övergången från youPortal till Proceedo kommer att ske löpande

För mer information kontakta:

Stefan Norr, VD Visma Proceedo
stefan.norr@visma.com
Joakim Fahle, VD Logitall
joakim.fahle@logitall.com


Visma Proceedo

Experbuy AB, dotterbolag till ESPA Marketplace, förvärvar Logitall ABs verksamhet för tail spend management och operativa inköpstjänster.


Tillsammans med tjänsterna överlåts alla kundavtal samt aktuell personal till Experbuy AB per den 1 november 2023.

För mer information kontakta:

Joakim Fahle, VD Logitall
joakim.fahle@logitall.com

×

Se möjligheterna med vårt inköpssystem