Automatisera och digitalisera din verksamhet

Marknadens mest flexibla och lättanvända inköpssystem. | Förenkla och effektivisera dina inköpsprocesser. | Minska antalet leverantörer och eliminera engångsköp. | Digitalt inköpssystem. | Gör dina inköp bättre. Direkt. | Vi är ett team av passionerat folk som hjälper företag från hela världen. | Bästa sättet att förbättra dina inköp. | Organisera alla dina inköp på ett ställe.

Logitall utvecklar innovativa tjänster för inköp. Vårt inköpssystem och e-handelslösning som molntjänst Logitall youPortal ger kunden ordning, kontroll och effektivitet i sina inköpsprocesser. Vår operativa tjänst Logitall xTail minskar onödig administration och möjliggör direkta besparingar för kunden.

Boka demo   Läs mer

Ett inköpssystem som förenklar inköp

Det ska vara enkelt att göra rätt!
Ett inköpssystem som förenklar inköp

Det är lätt att säga men svårare i praktiken.

Om en investering i inköpssystem eller inköpsportal skall vara lönsam, målen uppnås, och inte minst nå acceptans från organisationen måste den motsvara moderna förväntningar. Vi är idag vana användare av webbshoppar som privatpersoner och förväntar oss att nya system på jobbet ska vara lika bra.

Logitall har en sådan lösning! Vi kan leverera en intern webbshop, fylld med upphandlade leverantörers erbjudanden som uppfyller de högt ställda kraven. Ett flexibelt arbetssätt som hittar lösningar på alla problem ger ett införandeprojekt som inte drar ut i tid för att sedan haverera.Köp en tårta betala för 5...

Vet du om att ett inköp på 300 kronor kan skapa administrativa kostnader på 1500 kronor för ditt företag? Varje gång en ny leverantör skickar en faktura till er uppstår dessa dolda kostnader. Vill du veta hur ni kan undvika detta?

Det skapas mycket administration när ni får en ny leverantör. Detta är inget problem så länge det är en leverantör som ni handlar mycket från. Problemet uppstår när det är ett fåtal inköp per år till ett lågt värde. De är då de administrativa kostnaderna blir för stora i förhållande till värdet på affären.


Vet du om att ett inköp på 300 kronor kan skapa administrativa kostnader på 1500 kronor för ditt företag?

Från problem till lösning

Logitall xTail reducerar administrativa kostnader för den s.k. leverantörssvansen. Hur många leverantörer har ni i er leverantörssvans? Hur många fakturor och hur stor omsättning skapar de per år? Prova gärna att lägga in era siffror nedan för att se hur mycket pengar ni skulle kunna spara, (uppskattningar går bra).


Räkna ut din besparing (Fyll i dina uppgifter)

Din besparing
0


Hur kan det bli så stora besparingar?

De onödiga kostnaderna består framför allt av:
  • 1) Leverantörsadministration
  • 2) Fakturaadministration

Leverantörsadministration

Dessa kostnader uppstår i samband med att leverantören skall utvärderas och godkännas, information skall sammanställas och leverantören skall läggas upp I olika system. I de fall köpen sker på kreditkort uppstår inte dessa kostnader (men däremot en rad andra problem).

Fakturaadministration

Detta består av alla manuella processer som uppstår när en faktura skall godkännas och bokföras. Sammantaget leder detta till kostnader som överstiger värdet.

Hur fungerar tjänsten Logitall xTail

Logitall xTail är en broker-tjänst som innebär att Logitall blir din digitala motorväg mot tusentals små leverantörer. Din order går via Logitall xTail vilket betyder att du kan byta ut alla leverantörer i dina system mot en enda. Ni får ett enhetligt gränssnitt att lägga beställningarna i, därefter tar vi hand om orderbekräftelser, leveransbevakning och hantering av felaktiga eller ofullständiga fakturor. Vi betalar leverantören och skickar sedan en korrekt märkt e-faktura till er.Vill du också bli kund?
Det är inte krångligt att komma igång

Jobba smartare och mer effektivt, samla alla inköp på en plats och låt inköpssystemet göra jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Boka demo     Kontakta oss
×

Se möjligheterna med vårt inköpssystem