Kunder

Förenkla och effektivisera dina inköpsprocesser | Minska antalet leverantörer och eliminera engångsköp

Logitall utvecklar innovativa tjänster för inköp. Vår molntjänst Logitall youPortal ger kunden ordning, kontroll och effektivitet i sina inköpsprocesser. Vår operativa tjänst Logitall xTail minskar onödig administration och möjliggör direkta besparingar för kunden.


Följ oss i sociala medier

Logitall AB

Det ska vara enkelt att göra rätt!
Ett inköpssystem som förenklar inköp

Det är lätt att säga men svårare i praktiken.

Om en investering i inköpssystem eller inköpsportal skall vara lönsam, målen uppnås, och inte minst nå acceptans från organisationen måste den motsvara moderna förväntningar. Vi är idag vana användare av webbshoppar som privatpersoner och förväntar oss att nya system på jobbet ska vara lika bra.

Logitall har en sådan lösning! Vi kan leverera en intern webbshop, fylld med upphandlade leverantörers erbjudanden som uppfyller de högt ställda kraven. Ett flexibelt arbetssätt som hittar lösningar på alla problem ger ett införandeprojekt som inte drar ut i tid för att sedan haverera. 50 000
Order i våra system

 50 000
Användare i våra system

 3 500
Aktiva leverantörer i våra system

 40
Länder där våra tjänster används


Köp en tårta betala för 5...

Vet du om att ett inköp på 300 kronor kan skapa administrativa kostnader på 1500 kronor för ditt företag? Varje gång en ny leverantör skickar en faktura till er uppstår dessa dolda kostnader. Vill du veta hur ni kan undvika detta?

Det skapas mycket administration när ni får en ny leverantör. Detta är inget problem så länge det är en leverantör som ni handlar mycket från. Problemet uppstår när det är ett fåtal inköp per år till ett lågt värde. De är då de administrativa kostnaderna blir för stora i förhållande till värdet på affären.


  Klicka här för att få veta mer
Köp en tårta betala för 5 - Logitall xTail reducerar administrativa kostnader för den s.k. leverantörssvansen

Alla leverantörer på ett ställe

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Godkännande innan beställning

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Paket och formulär

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Avtalshantering

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Alla leverantörer på ett ställe

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Godkännande innan beställning

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Paket och formulär

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.

Avtalshantering

Genom att samla alla leverantörer på ett ställe blir det enkelt att hitta rätt innan beställning.Vill ni också ha ökad avtalsefterlevnad?

Logitalls syn på Avtalsefterlevnad

Poängen med avtalsefterlevnad är att säkerställa att organisationen köper rätt produkter till rätt pris. Det finns också en poäng i att inköpsorganisationen utvärderar leverantörer för att verksamheten sedan skall kunna fokusera på sitt. Som vanligt finns det också vinster i form av minskad administration, sparad tid och därmed sparade pengar.

Logitalls recept

Logitall har några enkla principer för hur vi möjliggör avtalsefterlevnad hos våra kunder. För det första, gör det enkelt att göra rätt. Det måste vara lätt att hitta till det gränssnitt som man vill att medarbetarna skall använda. När man väl hittat dit måste det gå enkelt och snabbt att göra sina beställningar. Stanna inte vid vanliga beställningar av fysiska produkter. Även tjänster och ärenden kan på ett enkelt sätt beställas i samma gränssnitt. När man väl är igång så behövs kontinuerlig information och vägledning till medarbetarna så att de inser fördelarna med ett enhetligt arbetssätt.

Tillämpbara tjänster

Vår inköpsportal Logitall youPortal är utvecklad för möjliggöra enkla och enhetliga beställningar av såväl produkter som tjänster. Vi har låtit oss inspireras av de webb-shoppar som vi använder som konsumenter, samtidigt som vi har all funktionalitet för att stödja en avancerad affärsverksamhet. Läs mer om Logitall youPortal här.

Vill du veta mer om vad detta innebär för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!Vem vill inte minska antalet leverantörer?

Logitalls syn på Supplier Reduction

I praktiken är det inte bara en minskning av antalet leverantörer som är önskvärt. Det är visserligen kostsamt att ha för många/fel leverantörer i sin verksamhet och i sina system. Dock handlar det lika mycket om att förhindra tillväxten av nya leverantörer samt att minska onödig administration av leverantörer och beställningar.

Logitalls recept

Logitall har alltid fokuserat på pragmatiska och enkla lösningar som tar sin utgångspunkt i slutanvändarnas vardag. Vi har också alltid fokuserat på att försöka eliminera den onödiga administrationen snarare än att göra en spendanalys och sedan lägga fokus på den största ”tårtbiten”. Det är inte säkert att det är där den onödiga administrationen uppstår. Vi har dessutom alltid haft som ledord att komma igång med en enkel lösning som sedan kan vidareutvecklas snarare än att göra långa förstudier.

Tillämpbara tjänster

Vår operativa tjänst Logitall xTail används för att minska antalet leverantörer, förhindra tillväxten av nya samt att minska administrationen av leverantör, beställning och faktura. Vår inköpsportal Logitall youPortal är också relevant för att styra inköp mot rätt leverantörer, minska administration och skapa ett enhetligt arbetssätt. Dessa två kan användas tillsammans eller var för sig.

Vill du veta mer om vad detta innebär för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!Högst PO Compliance vinner

PO Compliance innebär att dina medarbetare skaffar sig ett godkännande (och därmed ett inköpsordernummer) innan de beställer en vara eller tjänst. Översatt till Svenska skulle det bli inköpsorderefterlevnad eller PO-efterlevnad. Vi har tre grundläggande tips för dig som jobbar med PO ComplianceGör det enkelt för
medarbetarna att göra rätt

Sätt upp ett enkelt gränssnitt där medarbetarna kan lägga beställningar och önskemål. Har ni redan idag ett gränssnitt (exempelvis ett inköpssystem), se till att det dels är lätta att hitta dit, och dels att hitta till de udda köpen (sällanköpen). Det som köps ofta hittar man alltid till ändå!

Räkna inte med att
leverantörerna gör rätt

Det låter kanske pessimistiskt. Men alla strategier som bygger på att tusentals leverantörer skall följa era standarder och villkor är dömda att misslyckas. Vi vet! Skapa en lösning som fungerar även för små leverantörer som gör fel då och då

Använd en mellanhand för
icke strategiska leverantörer

Istället för en evig kamp med att ansluta små leverantörer och städa felaktigheter, använd en mellanhand som är van att hantera små sällanköpsleverantörer. Ni ansluter till en aktör och får tid och kraft över till det som är viktigare.

Vi gör detta för andra och kan
göra det för dig!

Vi har processerna, metoderna och systemen för att öka din PO-Compliance på kort tid och med låg risk. Detta gäller oavsett vad ni har för system och processer idag.

  Vill du veta hur? Klicka här

Vill du också bli kund? Det är inte krångligt att komma igång

Jobba smartare och mer effektivt, samla alla inköp på en plats och låt inköpssystemet göra jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Boka demo     Kontakta oss
×

Se möjligheterna med vårt inköpssystem