EN SV

youPortal RFQ innebär att ni kan genomföra prisförfrågningar eller mini-upphandlingar i inköpssystemet. En förfrågan skickas ut till valda leverantörer och anbudssvar tas emot och sparas för jämförelser. Efter beslut om vilken leverantörs anbud som ska antas kan förfrågan omvandlas till beställning och gå för attest och godkännande.

Efter genomförd mini-upphandling kan tidigare genomförda förfrågningar och beställningar överblickas på ett enkelt och användarvänlig sätt. Genom att dina inköp konkurrensutsätts ökar möjligheten till bättre kvalitet såväl som lägre priser.

Såhär går det till


  • Skicka ut förfrågningar till upp till nio leverantörer via systemet

  • Ta emot och spara anbud – välj önskad leverantör

  • Omvandla önskat anbud till beställning

Affärsfördelar

  • Möjlighet till konkurrensutsättning och därmed högre kvalitet och lägre priser

  • Miniupphandlingar i samma system som övriga beställningar

  • Attest och därmed kontroll över denna typ av beställningarVad skulle youPortal RFQ innebära för er? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!