EN SV

youPortal IT är Logitall´s modul för IT-inköp. Inköp och beställningar inom IT kan vara komplicerat. Produkter och tjänster hänger samman och kräver både interna och externa resurser för att fungera för slutanvändaren. Samtidigt blir det allt vanligare att IT köps som tjänst istället för produkt.

Logitall skapar kontroll och automatisering genom ett integrerat beställargränssnitt för alla era IT-beställningar.

Genom ett klick kan du beställa en funktion som sin tur har en lång rad externa och interna leverantörer. Beställningarna blir attesterade och kan sedan matchas mot fakturor.

Följden blir ökad kontroll och stora tidsbesparingarVad skulle youPortal IT innebära för er? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!