EN SV

Logitall xTail är den operativa tjänsten som befriar din organisation från manuellt arbete och felaktigheter vid sällanköp hos icke-strategiska leverantörer. Tjänsten är unik i sitt slag, och används av några av Skandinaviens största inköpsorganisationer.

Vi hjälper dig att ”kapa leverantörssvansen” genom att erbjuda ett gränssnitt gentemot tusentals sällanköpsleverantörer. xTail omvandlar också leverantörsfakturor till korrekt märkta e-fakturor i det format som ni önskar.

Grunden i denna tjänst kallas ibland aggregator eller faktura-aggregator. Tjänsten kan också eliminera alla vilda fakturor. Logitall xTail är unik i sitt slag, och används av några av Skandinaviens största inköpsorganisationer.

Professional services

Utöver de administrativa tjänsterna erbjuder vi också kvalificerade tjänster som ger reducerad risk och möjlighet till direkta besparingar.

Hur inför man tjänsten i verksamheten?

Det är mycket enkelt, Logitall läggs upp som leverantör och tar emot inköpsorder som vi sedan i eget namn skickar till utvald leverantör. Vi kan hantera inköpsorder som mailas till oss eller genom en integration mot befintligt inköpssystem genom punch-out eller round-trip. På så sätt kan ni samla småinköp till ett ställe och få en effektiv administrativ hantering. Innan vi skickar en elektronisk faktura på beställningen matchar och vid behov rättar leverantörsfakturan, med andra ord maximal effektivitet.

Om sedan tjänsten kombineras med vår Inköpsguide, läs mer om den här, så blir det ännu enklare för beställarna att göra rätt.

Affärsfördelar

  • Ett gränssnitt mot tusentals småleverantörer
  • Omedelbar effekt i stället för långvarig ”leverantörsuppfostran”
  • Korrekt märkning och godkännandeprocess även för ”vilda” inköp
  • Korrekt märkta e-fakturor i en kategori där det tidigare var omöjligt
  • Matchning av inkommande leverantörsfaktura och vid behov rättning
  • Drastiskt minskad leverantörsadministration
  • Minskad order- och fakturaadministration

Tilläggstjänster

  • Produkt- och prisförfrågan – hjälp med att hitta lämplig leverantör och förhandla pris
  • Leverantörsanalys – hur kan antalet leverantörer reduceras? Vilka bör man satsa på?
  • Leverantörskontroll – övergripande kontroll av leverantörer och deras lämplighet.


Vad skulle Logitall xTail innebära för er? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!