EN SV

Göran Sundström

Styrelseordförande
Född 1962

Grundare av Sundström och Partner AB som bedriver strategisk finansiell rådgivning huvudsakligen i samband med ägare och strukturförändringar. Tidigare mångårig erfarenhet från Corporate Finance hos ledande nordiska Investmentbanker.

Joakim Fahle

Styrelsemedlem sedan 1995
Född 1965

VD och grundare Logitall. Joakim har efter studier på Kungliga Tekniska Högskolan arbetat som IT-konsult och VD för Systemgruppen.

Henrik Dillman

Styrelsemedlem sedan 2012
Född 1973

VD och grundare av företaget Coworks. Dessförinnan managementkonsult, egen rådgivningsverksamhet och en rad VD-roller. Henrik har en examen i internationell ekonomi från Linköpings Universitet och en MBA från EADA i Spanien.