EN SV

ThorenGruppen väljer Logitall som samarbetspartner och leverantör av inköpssystem

Efter utvärdering har ThorenGruppen valt Logitall som samarbetspartner och leverantör vid införande av koncerngemensamt inköpssystem. Inköpssystemet kommer att underlätta det operativa inköpet på alla skolor ThorenGruppen driver i Sverige samt öka avtalsefterlevnad och reducera administrativa kostnader.

Införandeprojektet har startats upp och pilot planeras till början av 2019.

”Att få förtroendet att leverera inköpssystem till ThorenGruppens omfattande verksamhet är vi mycket glada över. Vi tror att detta är början på ett lyckat långsiktigt samarbete”, säger Logitalls VD Joakim Fahle