EN SV

Siemens Industrial Turbomachinery ny kund till Logitall

Siemens Industrial Turbomachinery och Logitall har ingått avtal om tjänsten Logitall xTail. Syftet är förenklad hantering av leverantörssvansen, minskat antal leverantörer och prisbesparingar inom s.k. sällanköp. Tjänsten kommer att levereras till Siemens Industrial Turbomachinery verksamhet i Sverige. Siemens Industrial Turbomachinery tar tjänsten i bruk i januari 2018. 

För mer information om Logitall xTail klicka här. 

Är du leverantör och har fått en inköpsorder avseende Siemens Industrial Turbomachinery? Klicka här för mer information.