EN SV

Nyköpings kommun ny kund till Logitall

Det framgångsrika samarbetet mellan e-Avrop och Logitall har inneburit att Nyköpings kommun valt e-Avrops beställningssystem vilket levereras av Logitall. Införande och drift av inköpssystemet skall Logitall ansvara för.

Införandeprojektet har startats upp och projektet ska leverera lösningen till Nyköpings kommuns användare till årsskiftet 2018/2019.