EN SV

Logitalls inköpssystem nu i full drift hos Praktikertjänst

Praktikertjänst har under 2015 jobbat tillsammans med Logitall för att anpassa och integrera det inköpssystem som ersätter befintligt system (Centralupphandlingen). Ett pilotprojekt med ett begränsat antal användare startade i September och sedan första November är systemet i full drift och tillgängligt för alla Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar i Sverige.

Vid årsskiftet hade ca 75% av alla enheter lagt beställningar i det nya systemet. Systemet kommer justeras och vidareutvecklas för att senare tas i bruk inom övriga delar av Praktikertjänsts organisation.