EN SV

Logitall och e-Avrop påbörjar samarbete avseende beställningslösning till offentlig sektor

Logitall kommer som underleverantör till e-Avrop leverera sitt inköpssystem till e-Avrops kunder som valbar tilläggsmodul till e-Avrops upphandlingssystem. Inköpssystemet kommer att vara helt integrerat med upphandlingssystemet och förenklar därmed uppläggning av leverantörer och avtal då beställning skall genomföras.

Genom att dra fördel av den gemensamma kompetensen som e-Avrop och Logitall besitter kan en optimal lösning för avrop erbjudas våra kunder säger Ernest Wessman, VD för e-Avrop.

Att samarbeta med e-Avrop, som är en marknadsledande aktör inom offentlig upphandling, ger Logitall möjligheten att underlätta för e-Avrops kunder då varor och tjänster på ett korrekt och enkelt sätt skall beställas från upphandlade leverantörer säger Joakim Fahle, VD Logitall.


Ytterligare information lämnas av:

Joakim Fahle, VD Logitall AB, tel: 08-598 822 11, 070-577 66 55 (mobil), e-post: joakim.fahle@logitall.com

Ernest Wessman, VD e-Avrop AB, tel: 08-501 190 01, ernest@e-avrop.com